subject

Brittany wants to identify employees who are eligible to take a CPR course at the clubs expense. Employees who can work as camp counselors are eligible for the course. In cell M3, enter a formula using a nested IF function and structured references as follows to determine first if an employee has already been trained in CPR, and if not, whether that employee meets the qualifications to take the course: a. If the value in the CPR Trained column is equal to the text "Yes", the formula should display Trained as the text.
b. Otherwise, the formula should determine if the value in the Camp Counselor column is equal to the text "Yes" and return the text Yes if true and No if false.
c. Fill the formula into the range M4:M32] if necessary.

ansver
Answers: 1

Another question on Computers and Technology

question
Computers and Technology, 22.06.2019 08:00
What best describes a career pathway in a lodging career? a worker starts out as an amusement attendant, then becomes a recreation worker, and then becomes a gaming worker within five years. a worker starts out as a bell hop, then becomes a night clerk, and then becomes a hotel manager within five years. a worker starting out as a tour guide, then becomes a travel clerk, and then becomes a travel agent within five years. a worker starts out as a server, then becomes a food preparer, and then becomes a head chef within five years.
Answers: 1
question
Computers and Technology, 22.06.2019 11:40
Pthreads programming: create and terminate a thread write a c++ program that creates a thread. the main will display a message “hello world from the main”. the main will create a thread that will display a message “hello world from the thread” and then terminates with a call to pthread_exit()
Answers: 3
question
Computers and Technology, 23.06.2019 01:00
Petrică, tânăr licean în clasa a ix-a, a primit în dar de la părinţii săi un cont bancar pentru micile sale cheltuieli curente. el este pasionat de internet banking şi îşi verifică cu grijă toate tranzacţiile efectuate. pentru creşterea securităţii tranzacţiilor online, banca îi furnizează lui petrică un număr pe care el va trebui să îl modifice, obţinând un număr tan – număr de autentificare a tranzacţiei (transaction authentication number). regula de obţinere a numărului tan este următoarea: se formează cel mai mic număr par din toate cifrele numărului furnizat de bancă. cerinţă cunoscând numărul n furnizat de bancă, să se determine numărul tan obţinut de petrică. date de intrare fişierul tan.in conţine pe prima linie numărul natural n cu semnificaţia din enunţ. date de ieşire fişierul de ieşire tan.out va conţine o singură linie pe care va fi scris numărul tan cerut. restricţii • 0 < n < 18*1018 • n are cel puţin o cifră pară • numărul tan obţinut nu poate conţine zerouri nesemnificative
Answers: 2
question
Computers and Technology, 23.06.2019 02:30
Three out of five seniors remain undecided about a college major at the end of their senior year.
Answers: 3
You know the right answer?
Brittany wants to identify employees who are eligible to take a CPR course at the clubs expense. Emp...
Questions
Questions on the website: 13803066